RAPAT KORSEK / WAKORSEK

Diberitahukan kepada Bpk / Ibu korsek-wakorsek, untuk dapat hadir rapat pada hari Jumat, 22 Januari 2016, jam 19.00 WIB di Balai Eirene.